Platformen

Toeristisch Platform

verbinden - verbeteren - promoten


In het platform werken ondernemers en non-profitorganisaties met de gemeente Dongen samen. Met als doel het verbinden, verbeteren en promoten van Dongense toeristisch-recreatieve activiteiten. 


Sectoren en bestuur

Het platform bestaat nu uit 3 sectoren. Elke sector heeft een eigen kartrekker:

Sector nachtverblijf/profit: o.a.: campings, B&B's, hotels, groepsaccommodatie.
Kartrekker: Johan van Leijsen, eigenaar ‘t Volderke groepsaccommodaties.
Sector activiteiten/profit: o.a. aanbieders van arrangementen, Horeca Dongen en Dongen Promotion.
Kartrekker: vacant.
Sector non-profit: o.a. museum De Looierij, IJzertijdboerderij, culturele verenigingen, heemkundekringen.
Kartrekker: Jack Rijnen, voorzitter van de IJzertijdboerderij.


De kartrekkers houden met hun eigen achterban periodiek overleg over ontwikkelingen en kansen op het gebied van toerisme en recreatie. In deze overleggen vormen zij een standpunt, dat zij inbrengen tijdens de plenaire TRAP-vergadering. Door deze aanpak worden de belangen van de verschillende doelgroepen beter geborgd, wat leidt tot meer betrokkenheid en betere producten. De kartrekkers vormen samen met wethouder Bea van Beers en secretaris Oscar van Rijn het bestuur van het vernieuwde TRAP-form. Janny Koreman van Uitpunt Dongen en Olga van Vugt van de gemeente Dongen zijn als communicatieadviseur verbonden aan het toeristisch platform.


In het eerste overleg met het nieuwe bestuur zijn 3 speerpunten vastgesteld waarop het TRAP-form zich gaat richten: ondernemers en organisaties enthousiast maken om sámen het vrijetijdsaanbod van Dongen te versterken, het verder opwaarderen van routes in het openbaar gebied en gebiedscommunicatie.


Meer informatie

Cultureel Platform Dongen

ontmoeten - verbinden - samenwerken - versterken


Dongen heeft een rijk cultureel leven, met een grote diversiteit. De gemeente Dongen ondersteunt het Dongense culturele veld o.a. door overkoepeling en samenhang te bieden middels het Cultureel Platform Dongen (CPD), een organisatievorm voor samenwerking en overleg.


Werkgroep Cultureel Platform Dongen

De werkgroep bereidt de bijeenkomsten die het CPD organiseert voor, net als de activiteiten die in samenwerking met anderen in het culturele veld worden uitgevoerd. De leden van de werkgroep hebben verschillende achtergronden en zijn allen actief in het culturele veld van Dongen. Zij kunnen als werkgroep van het CPD een bijdrage leveren aan of meedenken over culturele ontwikkelingen en geplande (of nog te plannen) culturele activiteiten in Dongen. De werkgroep ziet haar rol als verbinder van culturele partijen bij projecten en evenementen.


In 2015 sluit het CPD aan bij:

  • De week van de Amateurkunst (i.c.m. Verrassend Dongen en Dag van het Park)
  • Open Monumentendag

Daarnaast wil het CPD het culturele veld de mogelijkheid geven om ervaringen en informatie uit te wisselen. Dit laatste doet de werkgroep door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, het Cultureel Café, te organiseren.


Meer informatie

Feest, festival & evenementen
Theater & dans
Muziek
Film
Musea
Kinderen
Wandelen & fietsen
Exposities
Cursussen & workshops